Master Pure 2K Hardener

Numer przedmiotu:

Utwardzacz Lakieru 2K

  • Nie wymaga znakowania
  • Wolny od izocyjanianów
  • Czas do użycia 48godz.
  • Easy to mix

*Próbka drewna jest pokazana na dębie

100 ML

Szczegóły Produktu

  • Opis
  • Specyfikacje
  • Karta danych technicznych
  • Karta charakterystyki

Gęstość:

0.95-1.00 g/ml.

Trwałość:

3 lata

Temperatura aplikacji:

+15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność:

8-10 m²/L

Kolory:

Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi:

Za pomocą wody z mydłem

Przechowywanie:

+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie:

100 ML

Czas przydatności do użytku:

Gotową mieszaninę zużyć w ciągu 48 godzin. Wymieszać dokładnie przed użyciem

Zapach:

Słaby

Proporcje wymieszania:

2% lub 100 ml na 5 L lakieru.

Master Pure 2K Hardener to wysoce skuteczny, wolny od izocyjanianów utwardzacz, który aktywuje i wzmacnia lakier, a przy tym jest bardzo łatwy w użyciu. Produkt nieklasyfikowany.

Etapy pracy

Instructions
Products in use
It is important that both wood and lacquer have a temperature of min. 15°C (preferably around 20°C) and air humidity of approx. 50%. Make sure that the room is well-ventilated for optimal evaporation and drying time. For the final sanding to bare wood, use grit 100-120 sandpaper or sanding pad. Vacuum thoroughly and wipe the floor down afterwards, using a tightly-wrung water-soaked mop/cloth. Please note: WOCA Intensive Wood Cleaner can help to remove contaminates from fully sanded wooden floors before priming or lacquering. Please allow floor to fully dry overnight. The floor must be completely dry before priming or lacquering. When priming, use WOCA Master Base Primer for newly sanded wood to reduce side bonding. Alternatively, try WOCA Master Multi Primer for exotic wood species or old wood previously treated with oil or wax.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Se technical Datasheet for waterbased lacquer for drying time and application.