Furniture Sealer

Numer przedmiotu:

Sealing of wood furniture before lacquering

 • Excellent gab filling
 • Creates very uniform surfaces
 • Perfect with all-covering colours
 • Non-toxic product

20 L

Szczegóły Produktu

 • Opis
 • Specyfikacje
 • Karta danych technicznych
 • Karta charakterystyki

LZO:

0 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość:

1.00-1.10 g/ml.

Trwałość:

2 lata

Wydajność:

8-10 m²/L

Kolory:

Bezbarwny

Przechowywanie:

+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie:

20 L

Zawartość suchej masy:

30-40%

Czas suszenia:

1-2 godziny w 20°C

Czas schnięcia przed drugą aplikacją:

1-2 godziny w 20°C

Furniture Sealer is a water-based, single-component and environmentally friendly product designed to fill up smaller gabs in the wood and create very smooth and uniform surfaces. It is easy to sand and can be applied to many types of wood, e.g. oak, beech, ash, walnut, teak and mahogany.

Etapy pracy

Instructions
Products in use
The wood must be clean, dry and free from dust.

Sanding
 • Final sanding grit 180-240
Spray
 • 100-120 gr/m2
Hot air oven
 • Temperature 50-60 °C and good ventilation
 • Or stacking on racks
Stacking
 • 1-2 h by 20 °C
Intermediate sanding
 • Use sandingpaper grit 400-500
Spray
 • 60-100 gr/m2
Hot air oven
 • Temperature 50-60 °C and good ventilation
 • Or stacking on racks
Stacking
 • 1-2 h by 20 °C
Intermediate sanding
 • Use sandingpaper grit 400-500
 • Apply WOCA Lacquer
The quality and uniformity of the wood and the intermediate sanding are crucial to the final surface finish. Remove residue after sanding as prescribed.