Exterior Wood Primer

Numer przedmiotu:

Środek gruntujący do drewna użytkowanego na zewnątrz

  • Zmniejsza pękanie drewna
  • Przedłuża żywotność drewna
  • Chroni drewno przed wilgocią i pleśnią
  • Ideal for all softwood and vulnerable wood

*Próbka drewna jest pokazana na sosnie

2.5 L

Szczegóły Produktu

  • Opis
  • Specyfikacje
  • Karta danych technicznych
  • Karta charakterystyki

LZO:

10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość:

1.00-1.10 g/ml.

Trwałość:

3 lata

Temperatura aplikacji:

+15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność:

10-15 m²/L

Kolory:

Naturalny

Czyszczenie narzędzi:

Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie:

+5-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie:

2.5 L

Lepkość:

15-20 Dru. DIN Cup 4

Zawartość wilgoci:

The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Zapach:

Słaby

Zawartość suchej masy:

10-20%

Proporcje wymieszania:

Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Czas suszenia:

24 godziny w 20°C

Exterior Wood Primer to grunt na bazie wody do powierzchni takich jak np. elewacje, ramy okienne, ogrodzenia i wiaty garażowe. Chroni drewno i zwiększa przyczepność oraz trwałość produktu nakładanego jako warstwa wierzchnia. Środek gruntujący nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, , modrzew, sosna, , dąb oraz do drewna nieimpregnowanego ciśnieniowo.

Etapy pracy

Instructions
Products in use
Powierzchnię oczyścić Exterior Wood Cleaner WOCA. Podłoże musi być całkowicie suche i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń, a także pozbawione glonów. Nowe, surowe drewno należy zagruntować możliwie najszybciej. Można go też stosować do wstępnej obróbki powierzchni z wcześniej olejowanego drewna, które uległo uszkodzeniu wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze 15-30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i gorąca. Wilgotność drewna nie może przekraczać 17%.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

  1. Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik.
  2. Exterior Wood Primer nakładać bez rozcieńczania, za pomocą wałka lub pędzla. Ważne jest równe i staranne nałożenie produktu. Należy zacząć od końcówek elementów drewnianych.
Ponieważ Exterior Wood Primer jest produktem do wstępnej obróbki, w ciągu 14 dni powierzchnię należy wykończyć Exterior Wood Oil WOCA. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamykać. Stan poddanych obróbce powierzchni raz w roku trzeba kontrolować, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja powierzchni zapewnia optymalną trwałość, zależnie od konstrukcji, stanu drewna oraz narażenia na działanie czynników atmosferycznych.