Commercial Oil

Numer przedmiotu:

Mycie i olejowanie w jednym procesie roboczym

 • Prosta aplikacja - oszczędność czasu
 • Łatwy w użyciu i szybkoschnący
 • Do obiektów o dużym natężeniu ruchu
 • Re-oils and protects the wood

*Próbka drewna jest pokazana na dębie

5 L

Szczegóły Produktu

 • Opis
 • Specyfikacje
 • Karta danych technicznych
 • Karta charakterystyki

LZO:

650 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/f (SB)): 700 g/l.

Gęstość:

0.80-0.85 g/ml.

Trwałość:

3 lata

Temperatura aplikacji:

+15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność:

100 m²/L

Kolory:

Naturalny

Czyszczenie narzędzi:

Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA lub terpentyny

Przechowywanie:

+10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie:

5 L

Lepkość:

10-15 Dru. DIN Cup 4

Zawartość suchej masy:

10-20%

Proporcje wymieszania:

Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Lekkie użytkowanie:

2-3 godziny w 20°C

Zalecenia:

W ciągu pierwszych 24 godz., tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy myć podłogi ani narażać jej na kontakt z wodą. Po upływie doby podłogę można umyć mydłem WOCA Commercial Soap dla dodatkowej ochrony powierzchni.

Całkowite utwardzenie:

24 godziny w 20°C

Commercial Oil to olej przeznaczony do drewnianych podłóg o dużej intensywności eksploatacji, które wymagają głębokiego oczyszczania i olejowania w jednym procesie roboczym. Produkt jest szybkoschnący, dlatego idealnie nadaje się do stosowania np. na lotniskach, dworcach kolejowych i w innych obiektach publicznych, gdzie nie ma możliwości zamknięcia danego obszaru na dłuższy czas. Commercial Oil głęboko myje i pielęgnuje drewno, pozostawiając powierzchnię zakonserwowaną i wodoodporną.

Etapy pracy

Instructions
Products in use
Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Jeśli powierzchnia jest bardzo brudna i zaplamiona, zalecamy jej umycie preparatem WOCA Intensive Wood Cleaner zmieszanym z wodą w proporcji 1:20 przy użyciu maszyny polerskiej z zielonym padem przed pierwszym zastosowaniem Commercial Oil.

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

 1. Przed użyciem starannie wstrząsnąć pojemnik.
 2. Apply approx. 1 dl of Commercial Oil per 10 m². Apply the oil using a polishing machine and a green polishing pad. The oil should be polished well into the wood. Continue polishing until the wood seems saturated and the surface has an even, uniform appearance. The surface must not appear wet afterwards.
 3. Użytkowanie powierzchni można rozpocząć po . schnięcia w temperaturze 20°C. W ciągu pierwszych 24 godziny., tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narażać podłogi na kontakt z wodą ani jej myć.
Do regularnego mycia stosować WOCA Commercial Soap, np. co drugi lub trzeci dzień. Przestrzegać wskazówek dozowania na etykiecie. Mydło nadaje się do używania w maszynach do mycia podłóg. Commercial Oil należy stosować 2-4 razy w roku lub zgodnie z potrzebami.